Kvinnohat och ett djupt förakt för feminister är vanligt inom incelkulturen. Enligt en färsk studie gjord i Australien är det patriarkala strukturer som leder till att vissa män känner sig utslagna och övergivna av kvinnor.

Det finns en del unga heterosexuella män som upplever att inte finns några för dem lämpliga kvinnor att sällskapa med och detta av anledningar som männen själva inte kan påverka. Det här är män som därför känner att de svikits av kvinnor, delvis för att de tror kvinnor bara är intresserade av snygga och framgångsrika män. I Kina kallas dessa män för guang gun (bara trädgrenar), i västländer talar vi numera om incels (involuntary celibate, ofrivilligt celibat).

Australiensiska forskare har kommit fram till att män som identifierar sig som incels på sätt och vis har rätt – men bara delvis.