Att flyga är en av de aktiviteter som har absolut störst påverkan på klimatet under en kort tid. Genom att välja andra sätt att förflytta oss minskar vi därför vår skuld till den globala uppvärmningen. Likväl är det i vissa situationer omöjligt att ta sig dit man ska utan att flyga och då är klimatkompensation ett sätt att väga upp de utsläpp vi gjort oss skyldiga till.

Men vad innebär det i praktiken att kryssa i rutan för klimatkompensation, betala en (oftast ganska liten) summa pengar och sedan sätta sig i flyget? I korthet går klimatkompensation går ut på att en industri minskar sin klimatpåverkan genom att investera i projekt som minskar andra industriers klimatavtryck. Det kan handla om att minska utsläpp från till exempel kolkraft genom att bygga ut industrier som satsar på förnybar energi som solceller som därmed ersätter en del av kolkraften. Det kan också vara projekt som planterar träd, som i sin tur tar upp koldioxid.

Kompensationen är ofta temporär

Trots att klimatkompensation ska bromsa den globala uppvärmningen finns det ändå en rad problem med systemet. Det största är kanske att det ger intryck av att klimatkompensering tillåter oss att fortsätta konsumera och därmed upprätthålla en livsstil som inte är hållbar.