Sedan Ryska federationen invaderade Ukraina på morgonen den 24 februari 2022 har världen bevittnat ett våldsamt krig där både civila och militära mål i Ukraina blivit attackerade, med tusentals döda och skadade som följd.

Vad Vi Vet har sedan krigets början publicerat aktuella förklaringar på våra konton om politik på Instagram och  Facebook.

Bakgrunden till kriget