Det är viktigt att göra sig bekant med sina bröst. Leta inte efter några konstigheter utan lär dig hur de brukar kännas, då är det lättare att känna om något inte är som vanligt.

Det är dock viktigt att betona att chansen för att upptäcka cancer tidigt inte ökar bara för att man undersöker brösten själv. En majoritet av all bröstcancer upptäcks på mammografin och det är därför lika viktigt som att känna på brösten.

Med mammografi kan tumörer hittas medan de fortfarande är så små att de inte känns. (Även förstadier till bröstcancer kan upptäckas.) Cirka 80 procent av alla som får en bröstcancerdiagnos är över 50 år.