Under lång tid ansågs det omöjligt att kartlägga arvsmassan från Neandertalarna, människans utdöda släkting. Det hindrade forskarna från att svara på frågor gällande människans ursprung och vilket släktskap som fanns med människoarter som föregick Homo sapiens. Det fanns flera problem. För det första fanns inte särskilt mycket arvsmassa från ursprungsmänniskorna att få tag på. För det andra bryts arvsmassan med tiden så att allt som återstår är korta kedjor och fragment. Dessutom är de små mängderna ofta uppblandad med arvsmassa från bakterier och nutida människor.