Sedan upptäckten av den förlorade staden för flera hundra år sedan har få arkeologiska lämningar fascinerat världen i lika hög utsträckning som Pompeji. På senare år har nya fynd visat att den romerska staden inte gick under den 24:e augusti år 79 e.Kr. som man tidigare trott, utan mer sannolikt i slutet av oktober eller början av november.

Arkeologin utvecklas som alla andra vetenskaper och ju mer vi förstår, ju större sannolikhet för att tidigare rön måste uppdateras. De senaste årens fynd av fruktinläggningar och nyskördat vin i Pompeji visar att vulkanutbrottet inte kan ha inträffat i augusti, helt enkelt eftersom dessa varor inte var mogna då.

Man har också insett att de kroppar som återfunnits var klädda i lite tjockare tyger än vad man normalt bar på sommaren och har hittat mynt som präglats i mitten av september.