Du är inte ditt jobb och ditt människovärde varken stiger eller sjunker beroende på hur mycket du presterar. Det här kanske låter som en självklarhet, men ökade krav på effektivisering, underbemannade företag och stressyndrom har lett till en motreaktion: Quiet quitting (på svenska ungefär “tyst nedtrappning”).

Begreppet fick sin början bland unga på Tiktok i de Förenta staterna där arbetskulturen ofta är hierarkisk och krävande. I USA uppfattas det till exempel ofta som lathet att ta ut hela sin semester.

Själva namnet "quiet quitting" är delvis missvisande eftersom det inte handlar om att säga upp sig, utan det går ut på att endast utföra de arbetsuppgifter du har anställts för att göra. Ingen mer övertid, jobba på lunchen eller svara på jobbmail under helgen.