Västerländsk media har länge sexualiserat och marginaliserat bilden av asiatiska kvinnor – särskilt kvinnor som härstammar från östra och södra Asien. Bilden grundar sig i en fetischisering och en närmast anti-asiatisk rasism som får negativa effekter då den reducerar och skadar bilden av asiatiska kvinnor i stort.

Stereotypiseringen och sexualiseringen av asiatiska kvinnor fick fotfäste i media under efterkrigstiden och har sitt ursprung i en manlig vit västerländsk synvinkel. En av huvudorsakerna var de Förenta staternas:s massiva militära närvaro i länder som Vietnam, Filippinerna, Korea och Japan. USA koloniserade inte bara stora territorium i Asien, utan även asiatiska kvinnokroppar i form av sexköp och sexuella övergrepp.