I Förenta staterna skjuter unga allt mer på sin sexdebut, mellan 1991-2015 sjönk antalet ungdomar som haft sin sexdebut under tonåren från 54 till 40 procent. Just nu är det med andra ord vanligare i USA att gymnasielever inte haft sex än att de haft det. Unga vuxna har också färre sexpartners än för ett par generationer sedan.

Att amerikanska ungdomar har mindre sex än sina föräldrar är ingen ny trend, under de senaste fyra-fem generationerna har amerikanerna dragit ner på sexet jämfört med generationen innan. Mellan 1990-2014 hade medelamerikanen sex 62 gånger om året, 2014 hade siffran sjunkit till 54 gånger. Det här är inte unikt för USA, de flesta hög- och medelinkomstländer rapporterar motsvarande siffror, senare sexdebut, färre sexpartners och mindre sex.

I Storbritannien hade medelbritten 2001 sex knappt sju gånger i månaden, 2012 hade siffran sjunkit till under fem. I Finland undersökte och kom man fram till att antalet samlag sjunkit medan onani blivit mer frekvent och i Nederländerna har åldern för sexdebut gått från 17,1 2012 till 18,6 2017. I Japan hade 2005 en tredjedel av alla singlar mellan 18-34 aldrig haft sex, tio år senare hade siffran stigit till 43 procent. Finländarnas samlagsfrekvens har fortsatt minska och allra mest i åldersgruppen 30-40-åringar. Under pandemin sjönk frekvensen för när man globalt hade sex ytterligare.

Flera orsaker till minskningen av sex

Det finns flera orsaker till att båda unga och äldre har mindre sex än tidigare generationer. En förklaring är att ungdomarna är stressade och upplever sig tampas med större prestationskrav än tidigare. Både unga och äldre har nu för tiden också en större tillgång till underhållning att fördriva tiden med. Utbudet mellan olika strömningstjänster, tv-spel och inte minst sociala medier är enormt jämfört med för bara tjugo år sedan. Även personer i relationer uppger att de har mindre sex på grund av att de blir distraherade av annan sorts underhållning.

I Japan, som toppar listan med lägst födelseantal i världen, handlar det delvis om jämställdhet. Kvinnor under 40 väljer hellre att leva utan familj än att både jobba heltid på sitt förvärvsarbete och parallellt med det ta hand om hela hushållsarbetet. Det är mycket svårt att som kvinna avancera på sitt jobb efter att ha fått barn och hela 70 procent slutar jobba när de blivit mammor. Därför väljer de japanska kvinnorna inte bara bort barn, utan även män.

Allt fler unga väljer bort sex. Foto: William Daigneault / Unsplash