Trots att det traditionella äktenskapet fortfarande är norm och har en hög status rent kulturellt lever allt fler utan en romantisk partner. Ändå stereotypiseras och diskrimineras ensamstående, det finns ett ord för detta: singlism. Samtidigt finns det flera områden där det visat sig gynnsamt att vara singel. Singlar, både kvinnor och män, har till exempel bättre sociala nätverk jämfört med de som lever i äktenskap.

Forskning visar att personer som har kontakt med tio kompisar eller fler är avsevärt lyckligare än de med färre sociala kontakter (vilket gifta människor generellt verkar ha). Starka vänskapsband och ett brett kontaktnät håller oss också friskare och gladare (lycka smittar för övrigt). Ju äldre vi blir, desto viktigare är det med vänner. Att ha många vänner och bekanta är inte bara välgörande på individnivå, starka band skapar också ett nätverk som svetsar ihop samhället.

Singlar tränar mer och är oftare fysiskt aktiva än gifta visar en studie med 13 000 deltagare. Ensamstående är också kreativare och mer produktiva än gifta. De utför mindre hushållsarbete. Singlar är generellt också bättre på personlig utveckling och i längden verkar de vara lite lyckligare än gifta.

Foto: Dorien Monnes / Unsplash

Allt fler singlar