Natur

Två snöflingor kan vara identiska

Formen avgörs av temperatur och fuktighet.

Snökristallerna är vanligen platta och tunna, och har typiskt en sexarmad struktur. Det beror på att vattenmolekylen, som består av en syreatom och två väteatomer, har en form som gynnar uppkomsten av hexagonala (sexsidiga) kristaller.

Exakt vilken form kristallen har beror på temperatur och fuktighet. Särskilt mellan −12 och −16 grader är tillväxten av iskristallen särskilt gynnsam och ger upphov till den klassiska sexarmade strukturen, en så kallad snöstjärna. Det stämmer inte att det inte finns två identiska snöstjärnor, men chansen att påträffa två exakt likadana är försvinnande liten. Här är vad vi vet.

Två snöflingor kan vara identiska
Foto: Zdeněk Macháček / Unsplash