Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma om man kan för att minska smittspridning har gjort att många av oss tillbringat mycket mer tid hemma än tidigare. Distansarbete berör även ungdomar. När gymnasieskolor gick över till distansundervisning fick det till följd att ungdomar tillbringade mer tid hemma vid datorn och med mobilen. Lägg därtill att många på arbetsmarknaden permitterades eller blev arbetslösa vilket i båda fallen kan leda till en ökad ekonomisk oro, och risk för ökad psykisk ohälsa.

Det fanns från början en oro för att personer som tidigare inte spelat skulle börja under pandemin och att de som redan spelade skulle spela mer. Spelproblem och psykisk ohälsa fungerar som riskfaktorer för varandra och för att minska riskerna för ökat spelande beslutade Regeringen i juni om en tillfällig förordning om spelansvarsåtgärder.

Den innebar att speltiden begränsades på onlinekasinon och värdeautomater, att en insättningsgräns på 5000 kronor/vecka för onlinekasinon och värdeautomater infördes och att bonusar på onlinekasinon och värdeautomater fick vara högst 100 kronor.