En tropisk cyklon är ett intensivt lågtryck som bildas över tropiska hav med hög vattentemperatur (minst 26,5 °C), och kännetecknas av att de kan utvecklas till mycket kraftiga oväder. Vad man kallar dessa oväder beror på var i världen det uppträder och vilka vindhastigheter som uppmätts.

En orkan är en tropisk cyklon som uppträder i Atlanten eller nordöstra Stilla Havet medan en tyfon uppträder i nordvästra Stilla Havet, södra Stilla Havet eller i den Indiska oceanen. (Lite förenklat kan man sålunda säga att cykloner alltid uppträder längs de Förenta staternas kuster.) Orkaner och tyfoner är stormar med en vindhastighet på minst 32,7 m/s.

Tropiska stormar kan pågå i flera dagar, ibland flera veckor, och flera stormar kan pågå samtidigt. I början av 1900-talet började man därför att ge stormarna namn, för att kunna särskilja dem och för att underlätta för allmänheten. Det ansågs även underlätta för media att rapportera om tropiska cykloner och orkaner, bidra till ökad medvetenhet kring varningar på förhand och därmed kunna öka samhällets beredskap.