Känner du dig extra trött och lågstämd under den mörka delen av året är det inte nödvändigtvis inbillning. Årstidsbunden depression är en diagnos som drabbar en av tjugo personer i geografiska områden där dagarna blir avsevärt kortare och temperaturen sjunker under vinterhalvåret.

Årstidsväxlingen från sommar till höst och vinter kan påverka den biologiska klockan, vår cirkadiska rytm, så den kommer i otakt. Det här kan leda till olika grader av nedstämdhet. Det är inte ovanligt att ha mindre energi och stundvis vara nedstämd på vintern, men om du har svårt att fungera normalt kan det innebära att du lider av diagnosen SAD (efter den engelska benämningen seasonal affective disorder, de som drabbas lindrigt lider av sub-SAD) som etablerades på 1980-talet.

De första symptomen på SAD kan vara en växande aptit, speciellt på kolhydrater och viktuppgång, ett större sömnbehov och svårigheter att komma upp ur sängen på morgonen. Tre - fyra veckor senare kan du känna tecken på depression. De kan medföra en ihållande känsla av melankoli, att du isolerar dig från familj och vänner och att du inte längre kan glädjas åt aktiviteter som du vanligtvis gillar. SAD kan också ta sig i uttryck genom premenstruella spänningar och koncentrationssvårigheter.