Parisavtalet utgjorde slutpunkten på en process som startats vid det internationella miljömötet i Rio De Janeiro 1992, där deltagarländerna ställde sig bakom FNs konvention om klimatförändringar. Det ledde i sin tur till Kyotoprotokollet (även kallat Kyotoavtalet) 1997 där länderna förband sig att minska sina utsläpp men som krävde sju år av förhandlingar innan det trädde i kraft 2005.

Avtalet ansågs emellertid vara ineffektivt eftersom USA och Kina, två av de länder som står för det största andelen utsläpp, inte deltog i avtalet. (Som utvecklingsland var Kina inte bunden till Kyotoprotokollet och från amerikanskt håll använde det som argument för att rättfärdiga att inte heller USA skulle vara med.)