Säkerhetspolisen är en av Sveriges två polismyndigheter. Till skillnad från den "vanliga" polisen är Säpos uppgift att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen, vilket innebär regeringen, riksdagens ledamöter och kungafamiljen.

Det kan i perioder även utökas till att gälla andra personer, som nyckelpersoner på olika myndigheter eller personer som är i ett särskilt utsatt läge, som exempelvis konstnären Lars Vilks var.

Det är även Säpo som ansvarar för personskyddet vid utländska statsbesök och vid vissa andra typer av besök, till exempel av utländska ministrar och regeringschefer. Säpos fokus är nationellt vilket innebär att det är Polisen som har ansvar för att skydda förtroendevalda på kommun- och landstingsnivå, även om de båda myndigheterna förstås har ett nära samarbete.

När det gäller personskydd ansvarar Säpo för utformningen och för att rent praktiskt säkerställa att personen är säker, medan Polisen ansvarar för skydd på distans. Personskydd består av många olika åtgärder och aktiviteter för att höja säkerheten för de personer man skyddar, där den mest synliga åtgärden är livvaktsskydd. Det innebär att den största delen av arbetet är förebyggande för att skyddspersonerna ska kunna genomföra sitt uppdrag tryggt och säkert, samtidigt som de ska kunna röra sig fritt.

Vad avgör om någon får skydd?

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!