För att underlätta för skidåkare att välja nedfarter som passar deras förmåga är skidbackarna färgkodade. Men vilken färg en pist har beror också på var i värden du åker.

Det finns nämligen olika system för att bestämma färg på pisterna. När Förenta staterna införde olika kulörer för att ange pistarnas svårighetsgrad på 1960-talet ignorerade man det system som redan fanns i på den Europeiska kontinenten, och man valde dessutom en annan princip, lutning snarare än svårighetsgrad.

Färgkodning i olika länder

Ordet pist är hämtat från franskan där det betyder spår eller stig. Det är pistens maximala lutning som avgör de amerikanska pisternas färg mer än något annat. Lutningen anges dessutom alltid i procent, sällan i grader.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!