I omröstningen i riksdagen om att ge Stefan Löfven förtroendet att bilda regering en tredje gång fick den politiska vilden Amineh Kakabaveh, tidigare Vänsterpartiet, en avgörande roll, eftersom omröstningen var så jämn.

En politisk vilde är någon som kandiderat för ett visst parti och valts in på det partiets mandat i en beslutande församling men som under mandatperioden avslutar sitt medlemskap i partiet och förklarar sig oberoende och sitter kvar i församlingen. Detta skiljer vilden från någon som byter parti, eller som redan från början förklarat sig partipolitiskt obunden. Politiska vildar är ovanliga i Sverige. Sedan enkammarriksdagen infördes 1971 har knappt trettio ledamöter suttit kvar efter att de lämnat det parti de valts in för.

Frågan om politiska vildar ska tillåtas har väckts vid flera tillfällen. Riksdagens konstitutionsutskott har behandlat ett flertal motioner om begränsningar av uppdraget som ledamot vid byte av partitillhörighet. Samtliga motioner har avstyrkts av utskottet och sedan avslagits av riksdagen. Utskottet har slagit fast att utgångspunkten är att varje enskild ledamot bär sitt mandat med det parlamentariska ansvar det innebär.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!