Pollen är föda för bin, men det är också korn som innehåller könsceller som behövs för att växter ska kunna föröka sig. Flygande växtsperma, om man så vill! Kornen följer med vinden, hakar på människor och djur, för att nå andra växter.

Pollen ställer till det i immunförsvaret hos många människor. Det tror att pollen är en parasit som kroppen måste försvara sig mot och för att stänga ute den börjat näsa och ögon rinna. Pollenallergi (som förr kallades hösnuva) är den vanligaste formen av allergi i Sverige. Var fjärde person är drabbad och siffran har ökat de senaste decennierna.