Sedan upptäckten av den förlorade staden för flera hundra år sedan har få arkeologiska lämningar fascinerat världen i lika hög utsträckning som Pompeji. På senare år har nya fynd visat att den romerska staden inte gick under den 24:e augusti år 79 e.Kr. som man tidigare trott, utan mer sannolikt i slutet av oktober eller början av november.

Arkeologin utvecklas som alla andra vetenskaper och ju mer vi förstår, ju större sannolikhet för att tidigare rön måste uppdateras. De senaste årens fynd av fruktinläggningar och nyskördat vin i Pompeji visar att vulkanutbrottet inte kan ha inträffat i augusti, helt enkelt eftersom dessa varor inte var mogna då.

Man har också insett att de kroppar som återfunnits var klädda i lite tjockare tyger än vad man normalt bar på sommaren och har hittat mynt som präglats i mitten av september.

I askan som täcker Pompeji finns håligheter efter kroppar bevarade. När de fylls med gips bildas perfekta avgjutningar, som här efter vad som tros vara en förmögen man och hans slav. De hittades under utgrävningar i november 2020 i en elegant villa i utkanten av Pompeji, och kropparna visar tecken på att de bar tjockare tyger än under sommarmånaderna. Foto: Parco Archeologico di Pompei via AP.

Hösten 2018 hittade arkeologerna en anteckning som var skriven med kol på en vägg. Eftersom man vet att kolanteckningar normalt blektes bort på 2-3 veckor, var denna alltså skriven kort innan utbrottet och sedan bevarad av den vulkaniska askan som därefter täckte staden.

Foto: Ciro Fusco/AP via TT

Av anteckningen kan man utläsa att den är skriven på "den 16:e dagen före Novembers kalender", vilket innebär den 17:e oktober. Det gör att anteckningen kan dateras till den sista halvan av den åttonde månad, och eftersom den romerska kalendern började med mars blir det oktober (åtta på latin är octo).

Av detta kan vi dra slutsatsen att Pompeji sannolikt gick i slutet av oktober eller senast i början av november.

En restaurerare arbetar med ett golv i Pompeji, i januari 2020. Foto: Alessandro Pone/LaPresse via AP / TT.

Arbete pågår

Pompeji är långt ifrån utgrävt. Två femtedelar av staden är fortfarande under jord, en medveten strategi för att kunna utnyttja modern teknik i takt med att arkeologin gör nya framsteg. Det är därför som vi nästan varje år får höra om nya upptäckter i staden.

Hösten 2020 upptäckte man exempelvis ett välbevarat thermopolium, ett snabbmatställe som serverade varm mat. Även om det beräknas ha funnits mer än 80 liknande ställen i Pompeji är det första gången som ett sådant ställe grävts ut fullständigt.