Det är särskilt viktigt att vara välinformerad om man har makten att ge order om att fullständigt utplåna andra länder. Det är därför den amerikanska presidenten får flera mappar med sammanfattningar av viktiga och hemliga frågor tidigt varje
morgon, oavsett var han befinner sig i världen. I Vita Huset kallas det för PDB, the President's Daily Brief.

Syftet med presidentens dagliga briefing är att ge honom en fullständig överblick över läget i nationen och utomlands, baserat på robusta underlag, så att han kan fatta välbalanserade beslut med nationens intresse för ögonen.

Utdrag ur president George Bush d.y. PDB, den 6:e augusti 2001, tre veckor innan terrordådet i New York. Källa: CIA.

En av mapparna i PDB:n innehåller säkerhetstjänstens senaste analyser av frågor kopplade till nationell säkerhet och konflikter i världen. En annan mapp är fylld med underlag inför dagens möten, bakgrundsinformation om dem han ska träffa och eventuella talepunkter.

I en tredje mapp finns en sammanfattning av den allmänna opinionen och pressklipp som exemplifierar hur presidenten och de frågor han driver porträtteras i media för tillfället.

Presidenten väljer formatet

Olika presidenter har förstås haft olika önskemål om vad som ska ingå i mapparna och hur ofta de ska presenteras. John F. Kennedy ville ha sina sammanfattningar kortfattade och i ett format som gjorde att han kunde ta med sig den viktigaste informationen i innerfickan. George Bush d.y. ville inte ha sammanfattningen på söndagar. Barack Obama ville ha mapparna digitalt, på en iPad.

När Donald Trump tillträdde gällde synpunkter gällde själva innehållet i pressmappen – han ville nämligen bara ha positiva nyheter. Personal i Vita huset fick därför i uppgift att sortera ut de mest positiva nyheterna om presidenten och hans politik som de kunde hitta i medieflödet. Uppgiften var att hitta 20–30 saker, två gånger om dagen.

Innehållet var en blandning av positiva omdömen från programledare på morgonprogrammen, beundrande tweets, artiklar där folk på gatan säger snälla saker om presidenten, uppskattande inlägg i sociala medier, hyllande intervjuer i högerpressen och ibland bilder på Trump när han ser kraftfull ut i ett tv-inslag. Dagar när det inte fanns tillräckligt med positiva nyheter hände det att medarbetarna gick runt i Vita huset och frågade efter fördelaktiga bilder på presidenten att inkludera i vad som internt kallades för ”propagandamappen”.

Syftet med mappen var att hålla den välkänt koleriske och egocentriske presidenten på gott humör genom att tillåta honom att upprätthålla en felaktig bild av världen.

Men det tog inte lång tid innan han tröttnade på de andra mapparna helt och hållet. Redan 2017 talade Trump om att han inte behövde uppdateringar varje dag. På senare tid har det framkommit att Trump inte läser texten i mappen utan att han i huvudsak bara kollar på diagram, statistik, illustrationer och bilder.

En effekt av det är att han beskyllt underrättelsetjänsten för att de inte informerade honom i tid om faran med coronaviruset, vilket inte stämmer. (Han hade bara inte läst texterna om det.) Under Trumps tid i Vita Huset har det ställt underrättelsetjänsterna inför en utmaning de aldrig haft tidigare: att utforma presidentens dagliga briefing så att inte han tappar intresset för dem.

Även den tillträdande presidenten, och vicepresidenten får den dagliga sammanfattningen för att vara så insatta som möjligt när de tillträder. Den 30:e november 2020 fick Joe Biden och Kamala Harris det för första gången.