I juli 2020 röstade en majoritet av det ryska folket ja ( 77,9 procent av rösterna) i en folkomröstning om de omfattande förändringar av den ryska grundlagen som Putin föreslagit. Bland de 206 tilläggen presidenten lagt fram fanns allt från att ge presidentämbetet mer makt över parlamentet till att definiera äktenskapet som något mellan en man och en kvinna. Men där fanns också ett förslag som nollställer det maximalt antal mandatperioder som en president kan sitta vilket gör det möjligt för Putin att kandidera för omval 2024 och sedan igen 2030.

Putin har styrt Ryssland sedan 1999 och är inne på sin fjärde mandatperiod som president. Med de nya förändringarna skulle han kunna styra landet fram till 2036. Även om valet anklagats för att vara riggat, visar ändå röstresultatet att en majoritet av det ryska folket är relativt nöjda med sin president. Och hur starkt Putins grepp är över landet, både idag och imorgon.

Så styr Putin Ryssland
Ryska federationen har gått från en totalitär kommunistdiktatur i Sovjetunionen, via ett begynnande demokratiskt statsbygge under Boris Jeltsin och nu, med Vladimir Putin vid rodret, tillbaka mot ett allt mer auktoritärt styre.