Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar för att påverka hur samhället utvecklas. Men för att genomföra sina idéer behöver regeringen stöd av en majoritet i riksdagen.

Som chef över regeringen är det statsministern som väljer vilka och hur många ledamöter, statsråd eller ministrar som ska ingår i regeringen. De måste vara svenska medborgare men behöver inte vara politiker. Historiskt sett har det dock varit så att statsråden varit politiker sedan många år, inte sällan med erfarenhet från att vara riksdagsledamöter. Om de skulle vara riksdagsledamöter vid tillfället när de utnämns till minister ersätts de i riksdagen med en person som utses av respektive parti.

Den formella benämningen på alla i regeringen är statsråd, men titeln är minister. Statsministern bestämmer vilka frågor som statsråden ska ansvara för, eller vilken "portfölj" de ska ha. Benämningen är sannolikt en rest från den tid då alla frågor hanterades på papper och respektive minister kom till regeringens sammanträden med var sin portfölj med några av de frågor de ville ta upp under mötet.