De största ansvarsområdena gäller kollektivtrafiken, samt hälso- och sjukvård, inklusive tandvård för personer upp till 21 års ålder. Regionerna har numera även ansvar för att stärka regionernas tillväxt och utveckling. Det kan dessutom besluta om att frivilligt engagera sig inom ytterligare ett par områden: kultur, utbildning och turism.

Regionerna har också en viktig roll för att underlätta förståelsen och samarbete mellan olika nivåer i samhällskroppen. Man fungerar som ett smörjmedel mellan olika kommuner i regionen som har liknande utmaningar och kan samtidigt påverka myndigheter och regeringen i olika frågor som är viktiga för kommunerna i regionen. Vanligtvis har regionens tjänstemän snabb och tät kontakt både uppåt och neråt på ett sätt som ger alla inblandade större överblick och fördjupad förståelse för varandras uppdrag och utmaningar.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!