Det är naturligt att prideflaggan föddes i San Francisco, staden som blivit centrum för HBTQ-rörelsen ända sedan det första världskrigets slut. Staden har historiskt  alltid haft en övervägande manlig befolkning, och i här hade även den amerikanska stillahavsflottan en av sina stora marinbaser. Många av de matroser som mönstrade av efter kriget hade upptäckt att de attraherades av varandra under åratal till sjöss. Istället för att återvända till sina hemstäder i Wyoming, Alabama eller Kentucky eller var de nu kom ifrån, och där homosexualitet var betraktat som en synd, förstod de att livet skulle bli enklare om de stannade i San Francisco.

På 1960- och 1970-talet blev San Francisco känd som en av de mest progressiva städerna i världen. Redan 1961 kandiderade José Sarria till en post i stadsfullmäktige och blev då den av första öppet homosexuella personen att ställa upp i val i USA. HBTQ-rörelsens centrum låg i stadsdelen Castro där den första paraden ägde rum 28:e juni 1972, då kallad för "Gay Liberation Day Parade" (idag kallad San Francisco Pride). 1977 valdes Harvey Milk, en lokal aktivist och fotobutiksägare från Castro, som den första öppet homosexuelle politikern till en post i stadens ledning.

Första flaggan

Inför paraden 1978 uppmanade Milk en annan aktivist, Gilbert Baker, att ta fram en flagga som skulle kunna symbolisera den växande HBTQ-rörelsen. Det hade funnits andra symbolen men ingen omfamnade hela HBTQ-spektrat, och ingen förknippades med frihet och självmedvetenhet. Den mest kända symbolen, den rosa triangeln, användes av nazistpartiet under det andra världskriget för att identifiera homosexuella på samma sätt som davidsstjärnan användes för att identifiera judar.