Abort är inte en lagstadgad rättighet i Förenta staterna. Det beror på att landet använder en konstitution från 1787. Det innebär att det faller på landets domstolar att tolka lagarna i varje enskilt fall och när osäkerhet råder överklagar antingen medborgaren eller delstatens domstolar fallen till Högsta domstolen.

År 1970 förbjöd Texas all abort utom i fall där kvinnans liv hotades av graviditeten. Det fick den då ogifta och gravida städerskan Norma McCorvey att stämma delstaten då hon ansåg att lagen kringskar flera av de fundamentala rättigheter som medborgarna fått genom konstitutionen.

Fallet togs upp i domstolen där hennes namn anonymiserades med hänsyn till hennes privatliv. Hon kallades därefter bara för "Jane Roe", vilket är standardnamnet för alla kvinnor som anonymiseras i rättegångar. Motparten var delstaten Texas, som representerades av Dallas distriktsadvokat Henry Wade eftersom McCorvey bodde i Dallas. Fallet kallades därefter för Roe v. Wade"

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!