Svenskarna har alltid haft svårt för ryssar. Det finns historiska orsaker till det. Från vikingatid och framåt har det funnit ett fiendeskap eftersom vi slagits om samma områden och velat ha herraväldet över Östersjön.

Under Vasakungarnas tid förstärkes aversionen för att sedan blomma ut under den svenska stormaktstiden och det stora nordiska kriget i början av 1700-talet till något vi idag skulle kalla för rysskräck. När ryssarna brände Stockholms skärgård 1719 och gjorde många skärgårdsborna hemlösa var det sålunda ingen överraskning, de uppträdde helt i linje med vad man då hört om ryssarna.