[Publicerad i samarbete med Almi ] “Om företagen inte ställer om till hållbarhet är de borta från matchen”, säger Pia Bürén som är rådgivare på Almi. Hon hjälper små och medelstora företag ställa om eller accelerera sitt hållbarhetsarbete.

Stora företag med fler än 250 anställda behöver hållbarhetsredovisa och måste därför välja sina leverantörer utifrån vilka som kan redovisa att de arbetar hållbart. Det gör att företag som inte har tagit ett steg i den riktningen hamnar efter. “Vem faxar idag? Det är en naturlig utveckling. Alla vill vara med på banan”, likställer Bürén situationen.

Almis satsning Framtidsgeneratorn kan hjälpa företag ta reda på hur just de kan bidra till en hållbar utveckling. Tillsammans med en rådgivare från Almi får företagen hjälp att formulera vilka hållbarhetsmål som passar dem, utifrån Förenta Nationernas globala mål och ISO 26 000, som är en guide till vad socialt ansvar kan innebära.

Pia Bürén, rådgivare på Almi. Foto: Almi

“Kunderna är verkligen med i ett större sammanhang. Det är ju små och medelstora företag som driver Sverige framåt. De inser att deras arbete dockar in under ISO 26 000 och Agenda 2030. Folk blir väldigt glada när de förstår att de är med och bidrar”, säger Pia Bürén.

Den första delen av Framtidsgeneratorn kallas för Framtidsdialogen. När företagen förstår var de redan bidrar någonstans vill de börja diskutera hur de kan fortsätta det arbetet. Då kan företaget gå vidare i en hållbarhetsworkshop där man får hjälp från en rådgivare att ta fram en handlingsplan. Företagen får även hjälp med att urskilja vilka hållbarhetsområden som kan ha extra stort affärsvärde.

“I min värld skulle folk stå och köa för att ta del av det här”, säger Pia Bürén. Satsningen är helfinansierad av Europeiska Socialfonden, ESF, som stöttar sysselsättning i Europa. Det gör att företag kan få hjälp från Almi att komma igång med sin hållbarhetsutveckling, helt gratis fram till oktober i år.

“ESF kom och knackade på Almis dörr och frågade om vi kunde hjälpas åt att stötta små och medelstora företag att sätta hållbarhet på kartan”, berättar Pia Bürén.

Hon berättar om, vad hon kallar för ett, “supermiljöbolag”, vars affärsidé var att verka för miljön. För dem var det svårt att se hur de på andra sätt kunde bidra till ett hållbart samhälle. Sedan insåg de värdet av att bygga hållbara lösningar även inom bolaget, det vill säga skapa en bra och trygg arbetsplats för sina anställda.

Det finns flera material som det är brist- eller leveransproblem med. Bürén menar att de som trots bristen väljer bort leverantörer som inte håller den hållbarhetsstandarden man vill leva upp till är hjältar. “Börjar en ställa frågan blir det ringar på vattnet”, säger Bürén.

Det finns även exempel på företag som utvecklar sitt sätt att arbeta på när hållbarheten prioriteras. “Många av bolagen vi jobbar med inser att deras affärsmodell går att skruva på, kanske nya tjänster eller produktutveckling för att få ett större affärsvärde.”

Det här är inte bara någonting för medelstora företag med hundratals anställda. Små konsultföretag med en eller två anställda kan också vara med och påverka genom att påminna sina kunder om att prata och skriva om hållbarhet.

“Att driva bolag hållbart är roligare och bättre för alla. Det är givande att bidra. Det är inte svårare än att börja titta på de här frågorna”, säger Bürén.

Fram till oktober i år är hållbarhetsrådgivning kostnadsfritt hos Almi, tack vare finansiering från Europeiska Socialfonden. Klicka här för att läsa mer om Framtidsgeneratorn eller om vad Almi kan göra för ditt företag.