Avgörande för hur farlig en pandemi kan vara är dödlighetsgraden, och för att kunna säga det krävs att man vet hur många som smittats. Inledningsvis hade forskarna inte så mycket mer tillförlitlig data att utgå ifrån än beräkningar gjorda på utbrott ombord på kryssningsfartyg och vilka effekter det fick.

Idag finns det dussintals studier som gör det möjligt att kalkylera hur många smittade som dör av covid-19. Dödligheten beräknas utifrån antal döda utifrån det totala antalet smittade (vilket inkluderar uppskattningar av orapporterade fall).

En sammanställning av 24 studier pekar på att covid-19 har en dödlighet på mellan 0,17 procent och 1,7 procent av de som insjuknar. De flesta studier pekar på en dödlighet på mellan 0,53 % och 0,82 % med ett medel 0,62 % vilket innebär att mellan sex personer dör för varje tusen personer som blir smittade.

De 26 studierna visar varierande resultat men den genomsnittliga dödligheten beräknas till 6,8 dödsfall per tusen invånare, eller 0,68%. Dödligheten är beräknade utifrån det uppskattade antalet smittade i populationen snarare än utifrån antalet bekräftade fall. De studier som saknar namn på upphovsmän genomfördes på uppdrag av regeringar eller lokala myndigheter. Källa: Gideon Meyerowitz-Katz, Lea Merone / Wall Street Journal

Osäkerheten i uppskattningen handlar naturligtvis om de uppskattade antalet smittade, eftersom en stor del av de smittade saknar symptom (asymptomatiska fall) eller är otestade. Andra faktorer som påverkar dödligheten är patientens ålder och hur duktiga den lokala sjukvårdsinrättningar är på att behandla sjukdomen.

Studien pekar på att covid-19 är dödligare än vinterinfluensa, men inte lika dödlig som ebola och andra smittsamma sjukdomar som uppkommit de senaste decennierna. Att covid-19 likväl dödar fler beror på att det är smittsammare än de andra.


Foto: Björn Larsson Rosvall / TT