Det var från början meningen att Finland skulle gå till kommunalval den 18 april 2021. När hälsosäkerhetschefen för Institutet för hälsa och välfärd presenterade prognoser för hur Finlands smittsiffror kunde se ut om inga nya åtgärder vidtas, beslöt regeringen dock att skjuta upp kommunalvalet till den 13 juni. När ärendet togs upp i Finlands riksdag stödde åtta av nio riksdagspartier på en flytt av valet. Det enda partiet som motsatte sig flytten var Sannfinländarna.

I kommunalvalet väljer finländarna fullmäktigeledamöter för 320 kommuner på fastlandet och 16 på det självstyrande landskapet Åland. Grundlagen i Finland garanterar självstyre och beskattningsrätt åt kommunerna.