Natur

Så hittar flyttfåglarna

Det verkar som om de använder två sorters sinnen för att hitta rätt när de förflyttar sig hundratals mil söderut nu på hösten.

Kompassinnet hjälper dem att flyga i rätt riktning och det sitter troligtvis i ögats näthinna och utgörs av ett protein kallat kryptokromer. Det finns i de så kallade horisontalcellerna som vidarebefordrar information från ögats tappar och stavar. Om den magnetiska strålningen är synlig för fåglarna är ännu oklart.

Positionssinnet hjälper dem förstå var de befinner sig och finns troligen i näbben. De antas kunna känna av magnetfältets styrka och lutning vilket är skiljer sig åt mellan olika platser. Här i norr lutar magnetfältet mer än nära ekvatorn, samtidigt som fältet också är starkare.

Så hittar flyttfåglarna
Foto: Patrick Pleul/dpa via AP)