Eftersom en förkylning vanligtvis beror på ett virus hjälper inte behandling med antibiotika. Det är kroppens immunförsvar som hanterar förkylningen och så småningom går den över av sig själv.

Det finns flera hundra olika sorters virus som kan ligga bakom en förkylning och det är därför en av de allra vanligaste infektionssjukdomarna. Förkylningsvirus delas in i olika grupper, exempelvis som rhinovirus, coronavirus, parainfluensavirus och adenovirus. vanlig förkylning orsakas oftast av rhinovirus.

Det är när någon befinner sig i förkylningens första fas som personen smittar som mest. Hur en förkylning utvecklas och hur kraftig den blir är väldigt individuellt men den följer likväl ett händelseförlopp. Hur ofta man blir förkyld varierar, men vuxna brukar drabbas en eller två gånger per år, medan barn drabbas oftare.

Inledningsvis får man feber och kan även känna värk. Febern är oftast inte hög, och det är vanligare hos barn än hos vuxna. Feber är en del av kroppens försvarsmekanism och ett symptom på att du har smittats av ett virus eller en bakterie. Det är också vanlig att känna sig trött och hängig. Det tar oftast mellan ett och fem dygn från att du har smittats tills du märker av de första symtomen på förkylning.

De vanligaste symptomen är snuva eller nästäppa, ont i halsen och hosta, men de skiljer sig från person till person. De brukar hålla i sig i några dagar. Vilka symtom du får skiljer sig från person till person. Du brukar må bra igen efter en till två veckor.