Om inte munskydd hade funkat mot infektionssmitta hade de inte varit så vanliga inom vården. Visst, munskydd är inget fullständigt skydd mot att bli smittad av coronaviruset SARS CoV-2 men tillsammans med god handhygien och fysiskt avstånd från andra människor bidrar munskydd till att minska risken för att bli sjuk i covid-19 och andra infektionssjukdomar.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att man gör munskydd till något naturligt att ha på sig när man umgås med andra, för säkerhets skull. Ett munskydd bidrar till att minska smittospridningen i samhället på tre sätt.

  • Dels ger de ett indirekt skydd mot kontaktsmitta, genom att det hindrar dig från att peta dig i nästan eller röra munnen vilket är det vanligaste sättet som viruspartiklar kommer in i kroppen (därför är det också viktigt att tvätta händerna).
  • Dels ger munskydd ett direkt skydd mot droppsmitta och mot luftsmitta (covid-19 smittar på båda sätten), men det är inte heltäckande (även om N95-masker är bevisat effektiva) och det är därför personal i sjukvården dessutom använder visir och annan skyddsutrustning.
  • Dels minskar det risken för att du sprider smittan till andra, något som är särskilt viktigt eftersom corona-19 har den ovanliga egenskapen att det smittar även innan man hunnit bli sjuk. Ett munskydd fångar därmed upp en del av de partiklar som annars du skulle andats eller hostat ut.

Den utbredda användningen av ansiktsmasker i Europa anses vara en av orsakerna till att virusets spridning inledningsvis hejdades i större omfattning här än i exempelvis USA. Forskningsläget är dock inte fullständigt klart. Det finns ännu inte övertygande bevisning för att munskydd minskar smittspridning hos allmänheten, men det finns gott om indikationer på att så skulle vara fallet. Dessutom verkar de som använt munskydd inte bli lika svårt sjuka. Därför är det dumt att inte vidta de åtgärder man kan och följa WHOs rekommendation om munskydd.

Men det är likväl värt att poängtera en extra gång: om du har några symptom ska du inte använda ansiktsmask när du går ut, eftersom du inte ska gå ut alls.

‌Så effektiva är munskydd

För att skydda dig och andra från att bli smittade rekommenderar WHO munskydd när man umgås med andra. Vi vet fortfarande inte exakt hur effektiva de är för att stoppa en frisk person från att smittas, men vi vet att de kan förhindra smittade från att sprida de vidare, särskilt i kombination med att man håller avståndet till andra.

Ett experiment där man använde höghastighetskameror har visat att hundratals små droppar i storleken 20 - 500 mikrometer (tusendelar av en millimeter) genereras så fort vi pratar, men nästan alla dessa blockerades när munnen var täckt med ett fuktigt tyg. En annan studie av personer som insjuknat i influensa visade sig att munskydd reducerade mängden av viruspartiklar som de spred, både i större och mindre droppar (aerosoler). Eftersom vi idag vet att man kan insjukna i covid-19 genom luftburen smitta innebär det att munskydd är en bra idé.

Som bekant ska man stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk eller uppvisar några av de vanligaste symptomen. Eftersom vi numera vet att covid-19 också kan orsaka asymtomatiska sjukdomsfall (där folk inte får några symptom trots att de är smittade) är ansiktsmask vettigt i alla situationer där du träffar andra människor, och särskilt inomhus där cirkulationen av luft alltid är sämre än utomhus.

Ett meddelande till den amerikanska allmänheten i oktober 1918, när den spanska sjukan härjade som värst. Råden allmänheten fick då påminner mycket om de råd som allmänheten ges idag. Källa: The Mütter Museum at The College of Physicians of Philadelphia

‌Ger några sorters munskydd bättre skydd än andra?

Den grundläggande iden med munskydd är att minska risken, snarare än att erbjuda ett fullständigt skydd. Det finns studier där olika sorters material jämförts med varandra med varierande resultat, men för allmänheten är den viktigaste insikten att välja ett munskydd som är bekvämt. Det är nämligen avgörande för att du ska vilja använda den, och kunna använda den ofta.

WHO rekommenderar bara munskydd i papper, så kallade medicinska munskydd, för de som arbetar i vården, som är smittade eller som vårdar smittade i hemmet. Alla andra bör ha munskydd i tyg. (Bandanas, buffhalsdukar eller munskydd med utandningsventiler rekommenderas dock inte som munskydd.)

De allra effektivaste munskydden är så kallade N95-munskydd men de behövs inte om följer myndigheternas rekommendationer om handhygien och avstånd.

Hur hanterar man bäst sitt munskydd?

För att munskydd ska ha maximal effekt ska de hanteras på ett korrekt sätt.

  1. Tvätta händerna innan du tar på ett munskydd.
  2. Kontrollera att munskyddet sluter tätt intill ansiktet och bra bit upp över näsan.
  3. Använd bara pappersmunskydd en gång. Efter användning – kasta munskyddet omedelbart i en soptunna/papperskorg eller motsvarande.
  4. Byt munskydd när det blir fuktigt eller när du måste ta av det, till exempel för att äta.
  5. Rengör händerna efter att du tagit av munskyddet eller berört munskyddet med dina händer.