Säkerhetsrådet är Förenta nationernas forum för att slå vakt om fred och samtidigt avvärja hot mot den internationella säkerheten. Medan generalförsamlingen kan diskutera vilket problem som helst, ägnar sig säkerhetsrådet enbart åt frågor som handlar om fred och säkerhet. FN:s alla medlemsländer har åtagit sig att följa säkerhetsrådets beslut och genomföra dem.

Till skillnad från generalförsamlingen håller inte säkerhetsrådet regelbundna möten. När som helst dygnet runt kan medlemmarna i säkerhetsrådet kallas till möte med några timmars varsel. Därför måste varje land som är medlem i rådet ständigt ha en representant på plats i New York.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!