Alla bör ha ett buffertkonto med tillräckligt bed pengar att klara sig några månader om olyckan skulle vara framme eller något i hemmet kräver dyr reparation osv. Den summan bör vara ca 2-3 månadslöner efter skatt, brukar man säga.

Om man är två eller fler i familjen så ska bufferten på motsvarande sätt vara 2-3 månaders utgifter. Men eftersom man kanske inte vet på kronan hur mycket det blir, räkna med 2-3 gånger den gemensamma månadslönen.

Om ni saknar buffert, börja spara till det bums. Det är viktigare än det långsiktiga sparandet för att skapa trygghet i vardagen. När bufferten är där, ja då kan du börja spara till annat.