Med målet stärka de svenska samernas ställning som ursprungsfolk i samhället och förbättra deras möjligheter att bevara och utveckla sin kultur bildades sametinget i början på 1990-talet. Det svenska sametinget invigdes 1993 och har motsvarigheter i Norge och i Finland som etablerade sina parlament 1972 respektive 1989.

Även om det är ett parlament med folkvalda ledamöter har man inte något faktiskt självbestämmande. Sametinget kan därför betraktas som ett rådgivande organ och en expertmyndighet för samiska frågor.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!