Samväldet är en av väldens äldsta politiska sammanslutningar, med rötter i det brittiska imperiet som var så stort att det sades att solen aldrig gick ner över det. Under 1800-talets slut började allt fler kräva ökat självbestämmande och dessa stater kom att kallas för “dominioner”.

Det räckte förstås inte och i takt med att allt fler krävde ökat självstyre samlades ledare för länder från Australien, Kanada, Indien, Irland, Newfoundland, Nya Zeeland och Sydafrika till ett toppmöte 1926 och förklarade sig som autonoma besittningar inom det brittiska imperiet. De svor sin trohet till den brittiska monarken, men Storbritannien hade ingen rätt att styra över dem. De kallade sig för Brittiska samväldet men bytte senare namn till bara Samväldet för att understryka att Storbritannien inte har någon särställning.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!