När den nya talibanledda regeringen i Afghanistan tillträdde deklarerade man att man ämnade att respektera kvinnors rättigheter, inom ramen för Sharialagarna. Exakt vad det innebär i praktiken är ännu oklart.

Sharialagarna är lite förenklat och trots sitt namn ett antal föreskrifter snarare än tydliga lagar. De är därför öppna för tolkning av politiker, jurister och religiösa företrädare. En grupp kan därför välja att tolka dem strängt samtidigt som en annan grupp väljer att tillämpa dem på ett friare sätt. Föreskrifterna består av islamska principer hämtade ur koranen, i huvudsak inspirerade av profeten Muhammeds liv.

De innefattar även motsägelser. Sharialagarna stipulerar att kvinnor har både juridiska och ekonomiska rättigheter, inklusive rätten att ärva. Samtidigt säger Koranen att en kvinna bara har rätt till hälften så stor arvslott som sin bror.

En del verser i Koranen slår fast att kvinnor och män ”är skapade ur samma essens”. Andra säger samtidigt att män är att betrakta som beskyddare, vilket på sina håll tolkats som att män är mer värda. Dessa verser är dock omdebatterade, precis som vissa delar av bibeln. På samma sätt är tolkningarna beroende av om man tillhör religionens liberala eller konservativa falanger.

Många muslimska nationer säger att Sharialagarna ligger till grund för deras juridiska systemet men det tolkas som sagt olika. Skillnaden mellan kvinnors rättigheter i det relativt liberala Irak är stor jämfört med det konservativa Iran, och speglar alltså ledarnas olika tolkningar.

Hur Sharialagarna kommer tolkas i Afghanistan och hur det i sin tur kommer påverka kvinnornas ställning i förlängningen är osäkert, men det ser inte så ljust ut. När talibanerna hade makten för 20 år sedan valde man att tolka sharia strängt. Under det första månaderna efter maktövertagandet 2021 kringskars kvinnors och flickors möjligheter i vardagen och i början av 2022 infördes nya lagar som innebar ännu fler begränsningar.


220113 Kompletterad Förklaringen uppdaterad och kompletterad med nya källor för att inkludera vad vi vet om hur kvinnornas situation påverkats.