Sara Skyttedal valdes in i Europaparlamentet 2019. Vi träffade henne i Strasbourg för att ställa Vad Vi Vet-publikens frågor till henne, om livet som parlamentariker, vilka egenskaper man behöver och hur man förhandlar smartast.