Varje år diagnostiseras runt 8 000 kvinnor i Sverige med bröstcancer. Det är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och utgör ca 30 procent av alla diagnoser. Som med alla cancerformer är det bättre ju tidigare man upptäcker bröstcancer. Kvinnor uppmuntras därför att lära känna sina bröst för att upptäcka oregelbundenheter tidigt. Att gå på kontroller är också viktigt. Numera kan man använda AI för att förutspå bröstcancer innan den börjar utvecklas.

Sjukomen kan behandlas på flera olika sätt: En vanlig behandling är med cytostatika, ofta kallat "cellgifter" vilket dock ett missvisande ord. Cytostatika ges för att döda cancercellerna, men även friska celler påverkas.