🎧
Lyssna på avsnittet: SpotifyApple AcastAmazonGoogle m.fl.

Om du vill testa något annorlunda, till exempel att ta reda på vad sex timmars arbetsdag skulle innebära för företaget och de anställda, kan det vara bra att få hjälp utifrån. En riktigt bra mentor kan ge goda råd när det är dags att ta nästa steg. Det här avsnittet handlar om mentorskap.

På en kaj vid ån Nissan i Halmstad möter vi Elin Basander André. Hon är designkonsult i egna företaget Formsson där hon formgett möbler för bland andra AJ Produkter och forskar dessutom på hur man kan använda nya material.

För något år sedan hade Basander André bestämt sig för att bygga en fabrik där de som arbetade där skulle organisera sig mer eller mindre själv och dessutom kunna byta arbetsuppgifter med varandra. Hur det låter sig göras är inget man kan googla sig till, upptäckte Basander André så hon skaffade sig en mentor.

Hennes drivkraft var att få nya idéer eftersom hon var rädd för att fastna i sitt eget huvud om man inte har folk att diskutera med. Hon hittade sin mentor i en hel annan bransch än sin egen efter att ha läst om spelföretaget Bad Yolk Games. “De hade sex timmars arbetsdag. De hade väldigt mycket drivkrafter från sina anställda och de lät också de anställda byta arbetsuppgifter hela tiden, vilket gjorde att de lärde sig nytt alltihopa, vilket var så sjukt smart”, förklarar hon.

Men vad var poängen med en mentor? Kunde hon inte ha ringt olika personer i olika frågor och söka den som var klokast i just den frågan? Basander André svarar att hon också ville veta vad det var hon inte tänkte på, eller hur hon skulle tänka och få kontinuitet. På så vis händer det något varje gång de har möten. Även om stegen är små så hålls processen igång.

Hon lyckades få Mohammed Al-Hasnawi på Bad Yolk Games som mentor och Basander André upptäckte snart hur givande det var. “Han kunde komma med sådana input: Glöm nu inte det här, eller tänk på det”. Det var inte på ett uppfordrande sätt, utan ödmjukt, vilket hon då behövde och uppskattade. Hon har haft flera mentorer genom åren och nu behövde hon någon som kunde tänka ganska stort i företagsbyggande eftersom hon tyckte att det saknades företag i Halland som drevs framåt av medarbetare.

De bestämde från början att mentorskapet skulle pågå ett halvår och att de skulle ses två timmar i månaden. Hon kunde ibland uppleva att det inte gick framåt, men mentorn pekade då på en rad saker som hänt sedan de senast sågs. I avsnitt 31 av "Nästa steg" - Vad Vi Vets podd om företagande - utvecklar hon varför det kan vara bra att ha olika mentorer vid olika skeden.

Elin Basander André. Foto: AJ Produkter.

Mentorskapet gav extra energi

Kanske är det erfarenheten av att ha haft mentorer som hjälpt Mohammed Al-Hasnawi på Bad Yolk Games att själv bli en bra mentor. År 2020 utsågs han till årets mentor i Halland. Han förklarar hur han fått människor att ställa upp som mentorer och vad som själv gjort att han tackat ja till att bli mentor. För Al-Hasnawi handlar det om passion och att vara positiv.  “Jag tror man måste vara entusiastisk”. Det handlar om att utstråla passion och positiv. Han skulle aldrig bli mentor åt någon som inte själv är passionerad och entusiastisk över sin idé.

Inte överraskande rekommenderar han fler att bli mentorer. Al-Hasnawi uppmanar särskilt de företagare som redan gjort en resa, kanske skapat en produkt eller byggt ett bolag att bli mentorer. Man gör mer nytta än man tror då, säger Al-Hasnawi och talar utifrån egen erfarenhet. “Det är också ganska skönt att ha någon som det som styr styr om en lite grann, som man kan bolla med, någon man kan prata om det, som har gjort resan tidigare.". I avsnittet berättar Al-Hasnawi mer om vad han lärt sig och varför han tycker att fler borde bli mentorer.


Entreprenören är favoriten i valet av mentor

Faktarutan görs i samarbete med Almi, som också sponsrar avsnittet. För information om vad Almi kan göra för dig - läs mer på almi.se/tasteget

Maria Thorén på Almi i Halmstad arbetar med att matcha företagare med mentorer. En fördel med att vända sig till en organisation som Almi är att man kan reda ut det juridiska och teckna ett matchningsavtal som bland annat innehåller krav på sekretess. De mentorer som erbjuds har olika profiler och den vanligaste profilen är entreprenören. Hon ger exempel på mentorer som kan behövas vid olika skeden.

  • Blåslampan. En mentor som sätter deadlines som man får svara upp till. Här kan man få stöd och struktur.
  • Specialisten. En bit in i företagandet kan det handla om att man vill ha en specialist. Någon som har specifika erfarenheter och kontaktnät.
  • Från en annan bransch. Det kan vara viktigare att hitta en person med rätt engagemang snarare än en som prickar i alla boxar på önskelistan. Fördelen är att en sådan mentor kan ge nya perspektiv.

Ladda ner och lyssna

🎧 Du hittar avsnitt 31 av podden "Nästa steg" i din poddapp: Spotify, Apple, Google, Acast, Amazon/Audible m.fl.