Från början användes saluten som ett sätt för örlogsfartyg att visa sina fredliga avsikter genom att tömma sina kanoner innan man närmade sig en främmande hamn. Beteckningen "salut" kommer av latinets "salus" som betyder hälsa och välfärd.

Salut var också ett sätt att visa vilket land man tillhörde när dålig sikt eller dimma omöjliggjorde andra signaler. Lösen – en specificerad serie kanonskott – fungerade som hälsnings- och igenkänningssignaler, både till sjöss och till lands. Sedan 1635 är två skott i snabb följd en symbol för svenska trupper, även kallat "svensk lösen". Som jämförelse är en dansk lösen, tre snabba skott.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!