På Vad Vi Vets redaktion följer vi i stora drag nyhetsbyrån TTs skrivregler, kallade TT-språket, samt Språkrådets rekommendationer. Nedan finner du de ord och begrepp som är unika för VVV-språket.

Ord och begrepp


A | B | C

 • al-Qaida med gement a och versalt Q.
 • Amerikas Förenta stater - se De förenta staterna
 • corona / coronaviruset - alltid med gemen förstabokstav.
 • coronavaccinet är en felaktig benämning då vaccineringen är riktad mot sjukdomen, inte viruset. Använd "covid-vaccinet" istället.
 • covid-19 är namnet på sjukdomen som orsakas av coronaviruset SARS CoV-2.
 • covid-vaccinet ger ett visst skydd mot svårartad covid-19 och skrivs med små bokstäver.

D | E | F

 • de Förenta staterna Vi tydliggör att det är en federation genom att använda detta lite ålderdomliga begrepp inledningsvis. Vid upprepning och i titlar används "USA".
 • den Europeiska Unionen Vid upprepning och i titlar, använd "EU".
 • Demokratiska partiet och Republikanska partiet i de Förenta staterna skrivs alltid med stor begynnelsebokstav för att undvika missförstånd gällande att ett är mer demokratiskt sinnat än de andra (det är de inte), eller att antirojalism är det andra partiets huvudsakliga fråga (så är inte fallet).
 • Demokraterna, lokalpartiet i Göteborg skrivs alltid med stor begynnelsebokstav.
 • EU, se den Europeiska Unionen.
 • EU-parlamentet, se Europaparlamentet
 • Europaparlamentet, endast undantagsvis EU-parlamentet. Aldrig "EP".
 • FN, se Förenta Nationerna
 • Förenta Nationerna Vid upprepning och i titlar, använd "FN".

H | I | J

 • HBTQ - varken fler eller färre bokstäver
 • Helsingfors, aldrig Helsinki.
 • Helsingör, ej Helsingør
 • influerare hellre än influencer
 • Isis är det namn vi använder för terrornätverket i mellanöstern, istället för IS, eller Islamska Staten då det förmedlar en air av legitimitet de inte förtjänar. Mer om det här.

K | L

 • Kanada, inte Canada.
 • Kalifornien, inte Californien.
 • Kapitolium, med versal begynnelsebokstav
 • kongressen, utan versal begynnelsebokstav.

M | N

 • New York, inte New York City och aldrig "NYC".
 • Nordkarolina istället för North Carolina, och Sydkarolina, istället för South Carolina.
 • Norra Kaledonien istället för North Caledonia.

O | P | Q | R

 • Republikanska partiet och Demokratiska partiet i de Förenta staterna skrivs alltid med stor begynnelsebokstav för att undvika missförstånd gällande att ett är mer demokratiskt sinnat än de andra (det är de inte), eller att antirojalism är det andra partiets huvudsakliga fråga (så är inte fallet).
 • al-Qaida med gement a och versalt Q.

S | T | U

 • samhällsentreprenör. Undvik "social entreprenör" då det är en felöversättning som antyder att dessa företagare är mer sociala än de är entreprenörer.
 • senaten utan versal begynelseboukstav
 • smartphone är en föråldrat begrepp. Använd "telefon".
 • sociala entreprenörer - se samhällsentreprenör
 • SARS CoV-2 är viruset som orsakar sjukdomen covid-19.
 • USA - se  "de Förenta staterna"

V | W

 • Vad Vi Vet skrivs med stora begynnelsebokstäver. Vid förkortning: "VVV"
 • Washington, inte Washington D.C. för huvudstaden. För delstaten, skriv "delstaten Washington"

X | Y | Z


Å | Ä | Ö


Skrivreglerna uppdaterades 2021-02-25 med en rad nya ord och begrepp.