Samtidigt som slöjan har blivit en allt vanligare syn i icke-muslimska länder har huvudbonaden också blivit en politiserad fråga i många olika sammanhang. Diskussioner om slöjor förvandlas ofta till debatter om islam och muslimer trots att muslimer själva har splittrade åsikter om slöjans betydelse och vikt.

Det är bra att veta att islam inte är den enda religionen där slöjor förekommer. Slöjor har använts i olika kulturella, pragmatiska och religiösa sammanhang runt om i världen under olika tidsperioder. Även inom judendomen, kristendomen och hinduismen använder kvinnor slöjor, men av någon okänd anledning har huvudbonaden inte blivit en lika omdebatterad fråga i samband med dessa religioner.

Intressant att nämna är att det finns kungligheter och kändisar som är kända för sin förkärlek till scarfar och sjalar utan att det har väckt några större känsloyttringar i offentligheten. Drottning Elizabeth II använde scarfar åtminstone sedan 1940-talet, särskilt medan hon befann sig ute på landsbygden eller på hästutställningar.