När du somnar slappnar musklerna av. Det gäller även musklerna i de övre luftvägarna och i näsan vilket gör att det blir svårare för luften att passera in. Det här gör att det uppstår vibrationer i de mjuka delarna i gommen och i svalget och det är dessa vibrationer som ger snarkningsljuden.

Det här gör att sannolikheten för att snarka ökar om du ligger på ett sätt som begränsar luftintaget (exempelvis på rygg) och varför snarkningarna slutar när man vänder sig i framstupa sidoläge.