När luftfuktigheten är hög i ett moln och temperaturen sjunker under nollstrecket kan snö bildas. En del av vattenångan kondenseras så till tunna iskristaller. Snökristaller och snöstjärnor är inte vattendroppar som frusit utan de har byggts upp utifrån vattenmolekyler som direkt övergår från ånga till fast form.

Snökristallerna är vanligen platta och tunna, och har typiskt en sexarmad struktur. Det beror på att vattenmolekylen, som består av en syreatom och två väteatomer, har en form som gynnar uppkomsten av hexagonala (sexsidiga) kristaller.