Det kan tyckas märkligt att månen förmår att skymma solen med tanke på att solen är ca 400 gånger större än månen, men det beror på att solen ligger 400 gånger längre bort från jorden än månen, och det är detta som får det att set ut som om solen och månen är lika stora.

Eftersom månen tar en månad på sig att gå ett varv runt jorden skulle man kanske tycka att den borde skymma solen oftare. Att det ändå inte sker beror på att månens bana runt jorden har en annan vinkel än jordens omloppsbana runt solen. Det är också detta som gör att solförmörkelser inte sker på återkommande platser på jorden när de sker, utan att en solförmörkelse blott är synlig på olika ställen beroende på den aktuella vinkeln.

Det som avgör om en solförmörkelse upplevs som total eller partiell beror på månens förhållande till solen samt på var på jorden man befinner sig. Eftersom jorden rör på sig upplevs det aldrig som om solförmörkelsen varar särskilt länge.

När månen befinner sig på en rak linje mellan solen och månen uppstår en total månförmörkelse på en liten yta, medan övriga ytor upplever partiell förmörkelse.

Exempel på hur en solförmörkelse upplevs när den vandrar över jorden. Grafik: NASA