Den bästa minnesregeln för tidsomställningen gäller utemöbler. På våren ställer man fram utemöblerna. På hösten ställer man tillbaka dem i förrådet eller var man nu har dem. Och samma regel gäller alltså också timvisaren. En timme framåt på våren och en timme tillbaka på vintern.

Sommartid föreslogs redan i slutet av 1800-talet för ge arbetarna mer fritid efter arbetsdagens slut (medan det ännu var ljust). Under det första världskriget infördes sommartid officiellt för första gången i Tyskland och deras allierade, samt Sverige, Storbritannien och några andra.

Då var orsaken en annan. Man såg det som ett sätt att spara el eftersom produktionen då skulle ske under dagsljus i större utsträckning. Det svenska försöket var dock bara ett försök men protesterna från de svenska bönderna blev så stora att försöket skrotades efter bara några månader.

Det dröjde sedan ända till 1980 innan sommartid återinfördes i Sverige, och då till följd av liknande reformer i våra grannländer. Det är för övrigt mest i Europa och Nordamerika man använder sommartid. Närmare ekvatorn är dagarna och nätterna ungefär lika långa hela året.

EU-kommissionen lade år 2019 fram ett förslag om att avskaffa tidsomställningen. Europaparlamentet delade den uppfattningen, men det slutgiltiga beslutet fattas förstås av medlemsländernas regeringar. Den svenska regeringen har har ännu inte tagit ställning i frågan om tidsomställningen ska avskaffas, och i så fall vilken tid som skulle vara den nya normaltiden (sommar- eller vintertid). Än så länge flyttar vi klockan.