När Apple lanserade den första generationen iPhone, i juni 2007, inleddes en utveckling som lett till att "kamera" gått från att beskriva en sak till att beskriva en funktion på telefonen. En effekt av det är att det primära syftet med fotografering inte längre att dokumentera. "Vi har ett nytt beteende" förklarar Lina Andersson, grundare till fotoalbumappen Once Upon. ”Vi tar bilder för stunden."

Det blir som bekant många bilder, och bara tanken på att börja organisera dem kan kännas överväldigande. Problemet är att antalet bilder kommer att vara ännu fler nästa år, så om du vill organisera dem kan du lika gärna börja nu. Andersson berättar att hon ofta får höra från människor som säger att de har dåligt samvete för att de inte sorterat upp sina bilder och att de har så mycket bilder att de inte vet var de ska börja.

När man började ta bilder digitalt fick man ofta rådet att vara noga med sin backup för att bilderna inte skulle försvinna. Med snabbare internet och lagring i molnet är det mindre viktigt idag. "Det är omodernt att ha backup lokalt" säger Amir Tehrani, som jobbar med it-säkerhet. Han menar att det är för stor risk att ha bilderna lagrat lokalt om något händer med datorn eller hårddiskarna.

Organisera dina bilder för att kunna dela minnen

För att det ska vara praktiskt möjligt att göra ett fotoalbum måste du på förhand ha organiserat dina bilder. Men att göra fotoalbum är inte den enda poängen med att få en bättre struktur på sina fotografier. När bilderna är organiserade är det mycket lättare att dela dem med andra - och det kan ske på tvn, via en ipad eller i digitala fotoramar.