Den snabbt eskalerande konflikten mellan Israel och Palestina började som en markdispyt i östra Jerusalem, en knapp kilometer norr om Tempelberget. Några palestinier som bott på samma plats sedan 1950-talet fick veta att de skulle att förlora sina hem till en israelisk fastighetsutvecklare som ville ge plats för judiska bosättare, et beslut som överklagats flera gånger. Vad som inledningsvis förminskades till en enskilt fall av den israeliska regeringen hade i palestinska ögon en stor symbolisk betydelse. Kärnan i konflikten mellan Israel och Palestina är trots allt vem som har rätt till vilken mark och därmed kan kalla dem för "hemma".